Przedstawiamy poniżej tematykę olimpiad i konkursów z historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie zainteresowani wzięciem udziału w zawodach proszeni są o zgłoszenie się do swoich nauczycieli historii w odpowiednim terminie.

XLIV Olimpiada Historyczna – zgłoszenia do 16 października 2017 r.

Laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z historii, mają prawo do końcoworocznej oceny celującej z tego przedmiotu, oraz praktyczny wstęp na wszystkie studia historyczne w Polsce (m.in. na kierunki administracja, historia, historia sztuki, prawo, psychologia).

liceum.olimpiadahistoryczna.pl

WYBIERAM WYBORY II edycja. Wybory Samorządowe – zgłoszenia do 17 października 2017 r.

Najlepsi uczniowie otrzymają nagrody pieniężne – za pierwsze miejsce 1300 złotych, za drugie - 800, a za trzecie – 600 złotych.

wybieramwybory.pl/konkurs

II Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Historia II wojny światowej: Polskie Państwo Podziemne 1939-1945” – zgłoszenia do 23 października 2017 r.

Za zajęcie miejsca na podium uczestnicy otrzymają nagrody w postaci sprzętu cyfrowego: smartfony, smartwatche, aparaty cyfrowe, głośniki bezprzewodowe bluetooth, power banki itp.

ceh-mysliciel.pl/konkursy

LIX Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – zgłoszenia do 31 października 2017 r.

Finaliści na świadectwie maturalnym (na poziomie rozszerzonym) otrzymują najwyższą notę z wiedzy o społeczeństwie i zwolnieni są z postępowania kwalifikacyjnego na niektóre kierunki najbardziej prestiżowych uniwersytetów. Wśród nagród znajdują się również: atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe oraz staże i praktyki.

owpsw.edu.pl

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii – zgłoszenia do 15 listopada 2017 r.

Nagrodą dla laureatów etapu wojewódzkiego będzie udział w dwudniowej wizycie studyjnej. Zdobywcy I miejsca otrzymają: promesy indeksów na studia, publikacje Instytutu Pamięci Narodowej oraz stypendia naukowe. II i III miejsce zostaną uhonorowane nagrodami pieniężnymi i książkowymi.

olimpiadasolidarnosci.pl

II Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Historia II wojny światowej: Polskie Państwo Podziemne 1939-1945” – zgłoszenia do 23 października 2017 r.

Nagrodami dla uczestników za zajęcie miejsc na podium jest sprzęt cyfrowy: smartfony, smartwatche, aparaty cyfrowe, głośniki bezprzewodowe bluetooth, power banki itp.

ceh-mysliciel.pl/konkursy

Już wkrótce więcej informacji na temat:

Ogólnopolska Olimpiada Tematyczna. Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

olimpiadalosyzolnierza.pl

Henryk Michalski, Janusz Błaszczyk, Piotr Grelowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ