„Nazywają mnie romantykiem i budowniczym zamków na lodzie”. Józef Piłsudski na tle historii Polski (1914-1935)

Już po raz czwarty Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi​ organizuje ogólnopolski konkurs historyczny poświęcony patronowi roku. W tym roku jest to postać Józefa Piłsudskiego.

W I etapie konkursu trzyosobowe zespoły przygotowują do wyboru:

· - projekt gazety (szkolnej lub tradycyjnej) w formacie PDF lub .doc bądź multimedialnej, poświęconej postaci Józefa Piłsudskiego i/lub wybranemu aspektowi historii II RP

lub

· - amatorskie nagranie audycji radiowej w pliku MP3 poświęconej postaci Józefa Piłsudskiego i/lub wybranemu aspektowi historii II RP.

Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do 5 października 2017 r., zaś pracę należy oddać do 31 października br.

Uwaga! W konkursie mogą wziąć udział maksymalnie trzy zespoły trzyosobowe z jednej szkoły.

PS Uczniowie profesora Błaszczyka mogą liczyć na nagrody za udział w konkursie. Wszyscy członkowie zespołów, których prace zostaną wysłane otrzymają cząstkowe oceny bardzo dobre za aktywność.

Janusz Błaszczyk

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ