Niesamowite opowieści o historycznej treści- pod takim tytułem Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowała XVIII Powiatowy Konkurs Literacki. Wzięły w nim udział uczennice klasy humanistycznej 2f – Sylwia Hoffman i Michalina Ciach.

Warunkiem udziału w konkursie było napisanie pracy literackiej w kategorii proza. Poprzez udział w konkursie uczniowie mieli możliwość zaprezentowania twórczego podejścia do tematu, pisząc historię, której akcja toczy się w Piotrkowie Trybunalskim lub w miejscowościach powiatu piotrkowskiego. Celem konkursu było także kształtowanie kultury żywego słowa, upowszechnianie kultury języka oraz wspieranie młodzieży w poszukiwaniu wzorców i wartości istotnych w życiu.

Jury postanowiło przyznać I nagrodę w konkursie Michalinie Ciach. Młode talenty literackie wspierał pomocą merytoryczną opiekun p. Adam Grelowski.

Laureatki konkursu otrzymały atrakcyjne nagrody książkowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

Współorganizatorami konkursu byli: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Starostwo Powiatu Piotrkowskiego, Piotrkowski Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ