OD ZESŁAŃCA DO PRZYWÓDCY.

JÓZEF PIŁSUDSKI NA DRODZE DO NIEPODLEGŁEJ POLSKI

16 grudnia 2017 roku w czytelni dla dorosłych biblioteki publicznej miał miejsce wykład, który wygłosił prof. nadzw.dr hab. Jacek Pietrzak z Uniwersytetu Łódzkiego. Temat spotkania wpisywał się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i dotyczył jednego z twórców II Rzeczypospolitej, Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Organizatorem spotkania było m. in. Stowarzyszenie "Chrobry" oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego. Interesujący wykład zgromadził liczne grono słuchaczy, wśród których prym wiedli uczniowie naszej szkoły, którzy licznie pojawili się w bibliotece pod opieką panów profesorów: dyrektora Henryka Michalskiego, Janusza Błaszczyka i Piotra Grelowskiego.

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ