W piątek, 3 V 2019 roku, uczniowie Chrobrego wraz z Panem Dyrektorem reprezentowali szkołę na obchodach 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystość zapoczątkowała msza święta w kościele OO. Bernardynów. Po mszy piotrkowianie udali się pod tablicę upamiętniającą 125. rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej ustawy zasadniczej, gdzie zostały złożone kwiaty m.in. w imieniu społeczności I LO.

Konstytucja 3 maja została uchwalona podczas Sejmu Wielkiego w 1791 roku. Głównymi twórcami byli król Stanisław August Poniatowski, absolwent naszej szkoły, marszałek Sejmu Czteroletniego Stanisław Małachowski oraz marszałek wielki Ignacy Potocki. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie (zaraz po amerykańskiej) ustawa regulująca organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Konstytucja wprowadziła ustrój dziedzicznej monarchii konstytucyjnej oraz trójpodział władzy, który do dziś jest uważany za podstawę demokratycznego państwa prawnego.

Oliwia Grzelakowska

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ