Uczniowie Chrobrego uczcili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych biorąc udział w biegu Tropem Wilczym. Od 2011 r. w pierwszy dzień marca Polacy przypominają o Niezłomnych Bohaterach walki o niepodległość prowadzonej w latach 1944-1963. Żołnierze drugiej konspiracji sprzeciwiali się nielegalnemu przejęciu władzy przez zależnych od Moskwy komunistów. Terroryzowane przez radzieckich żołnierzy społeczeństwo, często liczyć mogło jedynie na członków podziemia antykomunistycznego. Za swoją niezłomną postawę Żołnierze Wyklęci byli przez władze torturowani oraz skazywani na śmierć lub długoletnie więzienie, a ich nazwiska miały być na zawsze wymazane z historii. Na szczęście to ostatnie się nie udało! Cześć i chwała Bohaterom!

Dziękuję za przesłanie zdjęć i Waszą patriotyczną postawę.

Janusz Błaszczyk

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ