W imieniu własnym i organizatorów chciałbym serdecznie podziękować uczniom klasy 2DP, którzy zaangażowali się w BohaterON w 2020 roku. Prace przygotowane przez dwa zespoły, w składzie:

1) Zuzanna Aleksandrowicz, Adam Gemel, Maja Gudź, Oliwia Rafke, Maria Rusin,

2) Szymon Leszczyński, Julia Ostalczyk, Daria Przerywacz, Hanna Rusin, Michał Stasiewicz,

z pewnością ucieszyły Powstańców Warszawskich.

Janusz Błaszczyk

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ