Michał Kacprzyk i Anna Pabich, uczniowie klasy 2CG, zostali finalistami XXIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. W eliminacjach centralnych zajęli odpowiednio 12. i 21. miejsce. Warto zaznaczyć, że od uzyskania tytułu laureata Michała dzielił zaledwie jeden punkt. Niemniej tytuły finalistów uprawniają Michała i Anię do ulg w postępowaniach rekrutacyjnych na czołowe uczelnie. Mogą liczyć na maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia podczas rekrutacji na Uniwersytet Warszawski na kierunki administracja i prawo. Na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskają natomiast 100% punktów z przedmiotu wiedza o społeczeństwie oraz ze wszystkich przedmiotów, które są z tym przedmiotem w jednej grupie.

Michał i Ania poświecili wiele tygodni na przygotowania do kolejnych etapów olimpiady. Wiedza, którą musieli zdobyć, stanowczo wykraczała poza zakres liceum. Ich świetne wyniki potwierdzają więc, że dzięki systematycznej pracy można osiągnąć sukces. Serdecznie gratuluję!

Janusz Błaszczyk

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ