4 marca 2011r. klasa 2e, pod opieką słynnych profesorów - Pana Adama Grelowskiego i Pana Piotra Grelowskiego, uczestniczyła po raz kolejny w wykładach na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Tematyka prelekcji dotyczyła "Leśmianowskiej koncepcji człowieka" oraz "Holokaustu widzianego oczami dziecka". Zajęcia były bardzo interesujące, pokazywały sposoby opisywania sfery przyrody przez słynnego poetę, a także prezentowały uczucia dzieci, które doświadczyły represji wojennych i obserwowały śmierć bezbronnych ludzi.

Z pewnością nie zabraknie nas na kolejnych wykładach, które odbędą się w UŁ już 15 kwietnia. Poruszone zostaną wtedy kwestie polskiej prasy i wpływu mediów na życie codzienne społeczeństwa.

Sylwia Rozwandowicz 2e

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ