W związku z brakiem możliwości kontaktu telefonicznego (telefony stacjonarne), prosimy w sytuacjach wyjątkowych (do 13 lipca) o kontakt:

  • Sekretariat 510 245 511
  • Dyrektor 692 871 853
KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

BIOLOGIA CHROBRY

PLANETARIUM

SZUKAJ