Zapraszam wszystkich zainteresowanych tematem ekonomii do wzięcia udziału w XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, której hasło przewodnie brzmi "Gospodarka światowa-wolny handel czy protekcjonizm." Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem owe.pte.pl.

Chętnych zapraszam do zgłoszenia się do nauczycieli uczących PP do 27 września 2018.

Ewelina Szamburska

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ