Zapraszam do udziału w kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej. Olimpiada została objęta honorowym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. Dr hab. Adama Glapińskiego.

Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej”. Temat ten jest niezwykle aktualny i intrygujący, a zmiany zachodzące w ostatnich latach w zakresie digitalizacji gospodarki niosą za sobą olbrzymie i długofalowe konsekwencje. W przyszłości wchodząc na rynek pracy, a może nawet jeszcze w trakcie studiów, w pełni odczujecie konsekwencje tejże rewolucji. Warto zatem szerzej przyjrzeć się zagadnieniom i problemom tegorocznej edycji olimpiady.


Na stronie olimpiady owe.pte.pl znajduje się szersze wyjaśnienie problematyki jak i dotychczasowe arkusze oraz pełen informator.


O co walczymy?


O indeks na studia, nagrody pieniężne w wysokości 1-10 tys. zł, stypendia naukowe 1-8 tys .zł. jak również nagrody rzeczowe dla 30 laureatów w postaci laptopów i innych nagród rzeczowych.


Kalendarium olimpiady:

06.11.2019 I etap szkolny

10.01.2020 II etap okręgowy

04-05.04.2020 III etap centralny


Wszystkie zainteresowane osoby zapraszam do zgłaszania swojego udziału bezpośrednio do mnie do dnia 25.10.2019 roku.

Serdecznie zapraszam,

Dorota Pierek

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ