Drodzy Rodzice i Uczniowie,

W związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 25 marca do 10 kwietnia br. w czasie zawieszenia w szkołach zajęć dydaktyczno-wychowawczych wdrożone zostało nauczanie zdalne.

Nauczyciele będą przekazywali uczniom wszelkie informacje dotyczące zdalnego nauczania, komunikaty, materiały edukacyjne oraz testy sprawdzające poprzez:

1. Zakładkę „Zdalne nauczanie” na stronie internetowej I LO;

lub

2. Wewnętrzną, bezpłatną platformę edukacyjną I LO, do której dostęp uczniowie uzyskają po zalogowaniu się pod adresem: chrobry1lo.nazwa.pl/eszkola;

lub

3. Wszelkie inne sposoby komunikacji dostępne w Internecie, dogodne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli (komunikatory, grupy społecznościowe, poczta elektroniczna, platformy edukacyjne, visual classrooms itp.)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MEN portal.gov.pl - Link - https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

Dyrektor I LO

Henryk Michalski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ