Szanowni Państwo,

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XV edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium odbędzie się w terminie od 1 lutego do 19 marca 2021 r.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, do składania wniosków w kategorii „uczeń” uprawnieni są dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Każdy podmiot może złożyć do 3 wniosków o przyznanie stypendium. Wewnętrzny tryb wyłaniania wniosków składanych przez szkoły określają dyrektorzy szkół.

Przypominamy jednocześnie, iż zgodnie z zapisami Regulaminu:

· odstąpiono od konieczności dołączania do wniosków kserokopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata – potwierdzenia dotychczasowych osiągnięć kandydata do stypendium dokonuje podmiot wnioskujący we wniosku o stypendium;

· określono maksymalny okres, z jakiego oceniane są osiągnięcia kandydata do stypendium – ostatnie 3 lata kalendarzowe poprzedzające rok złożenia wniosku, do dnia jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Chcielibyśmy, aby wiadomość o możliwości ubiegania się o stypendium naukowe dotarła do uczniów Państwa szkoły. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o stypendium i w miarę możliwości zamieszczenie przekazanej w załączniku informacji, wraz z regulaminem i wnioskiem o stypendium, na Państwa stronach internetowych.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem i do składania wniosków. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków zawarte są w przesłanym Ogłoszeniu o naborze wniosków.

Dziękuję

Z poważaniem

Dorota Komar

Inspektor ds. programów wsparcia środowiska naukowego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Kultury i Edukacji

Wydział Edukacji

 

Załączniki:

ogloszenie o naborze_stypendia_2021.pdf

ogloszenie_o_naborze_stypendia_2021.docx

Regulamin_stypendia_jednorazowe_2021.pdf

Zalacznik_nr_1_w_niosek_uczen_2021.docx

 

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ