Uczniowie kl. II i III w roku szkolnym 2021/2022 będą korzystali z podręczników, które są kontynuacją podręczników z lat ubiegłych. Jedynym wyjątkiem jest podręcznik dla kl. II z "podstaw przedsiębiorczości", którego tytuł poda nauczyciel we wrześniu br.

Dyrekcja I LO

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ