10 października 2016 roku w auli I LO odbyła się debata kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. W szranki wyborcze stanęli: Adam Fijałkowski z kl. 1f oraz Piotr Fijołek z kl. 2d.

Debatę poprowadził Olek Rycerz, który na początku zadał po trzy identyczne pytania kandydatom dotyczące ich wizji działalności samorządu w szkole. Następnie Adam i Piotr zadawali sobie pytania i starali się jak najpełniej na nie odpowiadać.

Ostatnia część debaty należała już do licznie zgromadzonej publiczności. Wtedy to, zarówno nauczyciele jak i uczniowie Chrobrego wzięli obu kandydatów w krzyżowy ogień pytań. A który z nich zaprezentował się lepiej??? Jutrzejsze wybory dadzą odpowiedź na to pytanie.

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ