W środę ( 27.04.2011), na 5-tej godzinie lekcyjnej odbędzie się finał akcji, którą przeprowadza Samorząd Uczniowski, polegającej na zebraniu jak największej ilości książek, w tym literatury polskiej, podręczników do nauki języka polskiego, czy też historii, słowników itp.

Akcja ma na celu podtrzymanie solidarności pomiędzy Polakami mieszkającymi w kraju i za granicą, zwłaszcza między nami, a polską młodzieżą na Litwie, która ma trudniejszy dostęp do polskiej literatury oraz książkowych pomocy naukowych.

Dla klasy, która zbierze najwięcej książek przewidziana jest nagroda w postaci jednego dnia niepytania.

POMÓŻMY NASZYM RODAKOM!


Żaneta Witaszewska

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ