8 września 2011 odbyło się oficjalne otwarcie oraz nadanie rondu u zbiegu ulic Przedborskiej, Zalesickiej i Świerczowskiej imienia „Represjonowanych Politycznie Żołnierzy - Górników”.  Klasa 2b pod opieką prof. Janusza Błaszczyka reprezentowała ILO. Nie zabrakło także pocztu sztandarowego naszego liceum. Jako uczestnik tej podniosłej uroczystości, przytoczę niezbędne wiadomości potrzebne do uczczenia pamięci Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników.


Zarząd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników zwrócił się do prezydenta miasta z prośbą o nadanie nazwy ich organizacji dla dowolnego ronda na terenie miasta, aby uczcić pamięć  200 tysięcy byłych żołnierzy – górników zatrudnionych w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu w latach 1949-1959.

Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników, zrzesza osoby, które w latach 1949-1959 z powodów politycznych trafiły do kopalń węgla kamiennego, uranu i do kamieniołomów. Tzw. żołnierze-górnicy zmuszani byli do bardzo ciężkiej pracy w batalionach - oddziałach roboczych, zorganizowanych na wzór radziecki. Od 1949 r. w ramach zastępczej służby wojskowej zaczęto tworzyć bataliony pracy. Podstawą kwalifikowania poborowych do tego typu jednostek było pochodzenie społeczne, oblicze polityczne, przeszłość polityczna, opinia miejscowej bezpieki i narodowość. Warunki pracy i warunki bytowe żołnierzy-górników były katastrofalne.

W latach 1949-1959 do kopalń i kamieniołomów trafiło ponad 200 tys. poborowych. Szacuje się, że w wyniku katorżniczej pracy ponad tysiąc z nich zginęło, kilkanaście tysięcy na zawsze straciło zdrowie lub przypłaciło służbę przedwczesną śmiercią. Śledztwo w tej sprawie prowadzi IPN, który uznał żołnierzy-górników za grupę dyskryminowaną i prześladowaną z powodów politycznych.  System represji, któremu podlegali żołnierze-górnicy, IPN uznał za zbrodnię komunistyczną.

Katarzyna Pabich

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ