Już niedługo kończy się roczna kadencja przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Przez ostatni rok funkcję tę pełnił Maciek Neneman, któremu serdecznie dziękujemy za ciężką pracę, uśmiech i zaangażowanie :) Jednak teraz czas na zmiany.

Przed nami wybór nowego przewodniczącego szkoły! Kandydatem może zostać każdy uczeń klasy pierwszej lub drugiej, który do dnia 30.09.2011r. dostarczy do p.Agnieszki Maszczyk listę 30 podpisów osób popierających jego kandydaturę (na liście powinno znaleźć się imię i nazwisko osoby popierającej, numer jej legitymacji, klasa oraz podpis).

Kampania wyborcza zaczyna się 10.10.2011r., a kończy 19.10.2011r.
Debata przedwyborcza wszystkich kandydatów odbędzie się 19.10.2011r. o godzinie 14:15 w auli.
Termin wyborów: 20.10.2011r.

Powodzenia i niech wygra najlepszy!!! :)

Helena Dziubecka

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ