pragniemy złożyć najszczersze życzenia Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz pracownikom administracji.

Życzymy Wam dużo radości z wykonywanej pracy oraz nieustających sukcesów zawodowych!!!

Dziękujemy za codzienne zmagania i serce włożone w pomoc przy zdobywaniu naszej wiedzy.

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ