5 grudnia 2011 dobiegła końca akcja „Góra Grosza”, najwięcej grosików przyniosła klasa 1F – 12,6kg . Liczenie pieniędzy zajęło 2 godziny. Jesteśmy dumni z  uczniów zaangażowanych w liczenie pieniędzy, a także z udziału klas w akcji „Góra Grosza”. Szczególne podziękowania składamy Katarzynie Pabich za zorganizowanie tej akcji, której celem było zebranie funduszy m.in. na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, tworzenie i dofinansowanie domów dziecka oraz pogotowi rodzinnych. Mamy nadzieję, że z każdym rokiem będziemy w stanie podarować większą kwotę dla Towarzystwa „NASZ DOM”.

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ