Serdecznie dziękujemy wszystkim klasom, które w świątecznej akcji wolontariatu, szczodrze przyłączyły się do zbiórki darów dla Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. Jednocześnie zachęcamy do dalszej pomocy na rzecz młodszych kolegów.

Zapraszamy!


br. Maciej Grzelak oraz Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ