Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Dyrekcji I LO, Gronu Pedagogicznemu oraz pracownikom administracji, wkładającym wysiłek w nasze wykształcenie oraz wychowanie, składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności i wytrwałości w dążeniu do celu, jak również zadowolenia z efektów Waszej pracy :)

Uczniowie ,,Chrobrego”

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ