Zachęcamy uczniów klas pierwszych lub drugich do składania swoich kandydatur na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego I-go Liceum Ogólnokształcącego.

Przypominamy, że kandydatem może zostać każdy uczeń, który osiągnął z poprzedniej klasy średnią ocen przynajmniej 3.0 oraz do dnia 19 października 2012r. (piątek) złożył Komisji Wyborczej listę z podpisami popierającymi jego kandydaturę:
- 20 głosów poparcia od nauczycieli,
- 1 głos poparcia od dyrekcji,
- 55 głosów poparcia od uczniów.

Wszelkie pytania prosimy kierować do p. Agnieszki Maszczyk (sala nr 26) lub p. Eweliny Szamburskiej.

Kandydaci mogą rozpocząć tygodniową kampanię wyborczą od dnia 22 października 2012r. (poniedziałek).

Kampania wyborcza zakończy się debatą przedwyborczą, która odbędzie się dnia 26 października (piątek), o godz. 14.20, w auli lub w sali nr 30.

Wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbędą się  29 października 2012r. (poniedziałek), w godzinach od 8.45 do 13.30.

Zapraszamy!!!

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ