Po raz kolejny, nasze liceum bierze udział w akcji „Góra Grosza”, której celem jest zbiórka funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną oraz dofinansowanie istniejących i tworzenie nowych domów dziecka. Akcja, jak dobrze wiecie, polega na zbiórce ,,złotych monet" :).

W ,,Mikołajki" ( 6.12.2012r ), na 5 godzinie lekcyjnej odbędzie się finał akcji. Prosimy o przyniesienie monet do sali 26.
Klasa, która najmocniej sypnie groszem :) zdobędzie w nagrodę DZIEŃ BEZ PYTANIA!

Postarajcie się!


Justyna Bogdan

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ