,,Mikołajki” są w naszej szkole dniem szczególnym. W tym roku poza wściekłą czerwienią czapek :) w każdej klasie, dała się zauważyć również miedź. Sprawcą tej różnorodności kolorów był Samorząd Uczniowski, który zorganizował ,,Górę Grosza”. W tym roku, dzięki dobrym sercom uczniów z klas 2f, 1a, 2a, 3b,1f, 2a zebraliśmy kwotę 192,26zł. Największą ilość miedziaków przyniosła klasa 2f, której gratulujemy nagrody głównej, czyli jednego dnia bez pytania :). W ślad za nią nagrody otrzymują także klasa 1a (dwie godziny bez pytania) oraz klasa 2a (jedną godzinę bez pytania). Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim klasom, które zechciały wesprzeć rodzinne domy dziecka, zawodowe rodziny zastępcze, Domy dla Dzieci i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze, które tej pomocy bardzo oczekują.

 

Martyna Rzeźnik SU

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ