Wśród wielu osiągnięć intelektualnych nasi uczniowie kształcą również postawy i wspaniale reprezentują szkołę dzieląc się sercem i talentami. Tym razem ekipa ds. wolontariatu Samorządu Uczniowskiego pod opieką p. Agnieszki Maszczyk przygotowała melodyjne kolędy dla domu dziecka. Nasi uczniowie zaśpiewali na opłatku wigilijnym w domu dziecka wzbudzając prawdziwy zachwyt wychowawców, władz miasta i innych przedstawicieli. Na pytanie: skąd jest ta młodzież? Miło odpowiadać, że tak śpiewa młodzież z Chrobrego. Panie Dyrektorze i drodzy Nauczyciele - cieszymy się ze wspólnego przeżycia wigilii wśród dzieci a najcenniejszą nagrodą jest dla nas radość i uśmiech podopiecznych oraz wdzięczność wychowawców. Dziękujemy młodzieży za przygotowanie i wielkoduszne zaangażowanie.

Ten, który pozbierał niezasłużone komplementy – Maciej Grzelak SJ

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ