26 kwietnia (piątek) na 5 godzinie lekcyjnej w auli odbędzie się koncert wiosenny dla klas pierwszych i drugich, organizowany przez Chór Szkolny oraz Samorząd Uczniowski, koordynowany przez Kingę Chruścik. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów!

Zakończenie klas III rozpocznie się natomiast o godzinie 9.45.

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ