"Czy jakiś nauczyciel wywarł wpływ na Twoje życie? Pozostawił trwały ślad w Twojej pamięci? Któremu zawdzięczasz tak wiele? A może ukształtował Twoją drogę zawodową? Być może zainspirował Cię. Opowiedz o nim pisząc literacką pracę konkursową."
Charakter pracy ma być wspomnieniowy lub fabularny (np. fragment pamiętnika, opowiadanie, list, wywiad). Praca objętościowo może osiągać maksymalnie trzy strony maszynopisu (czcionka Times New Roman, wielkość 12, interlinia pojedyncza). Prace należy złożyć w trzech egzemplarzach oraz podpisać pseudonimem i włożyć do koperty (na wierzchu koperty napisany pseudonim). Do tej koperty dołączamy małą kopertę, w której należy umieścić inf. zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu. Obydwie koperty umieszczamy w trzeciej kopercie, na której zapisujemy adres korespondencji. Termin składania prac upływa z dniem 12 czerwca 2013 roku.
Szczegóły składania prac konkursowych u pani Agnieszki Maszczyk.

Gabriela Grelowska

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ