Ciesząca się ogromną popularnością w naszej szkole, moda zbierania zakrętek, kolejny raz przyniosła zaskakujące rezultaty! Wiosenna akcja ,,Wrzuć zakrętkę” zakończyła się sukcesem! Główną nagrodę, za kilka worków uzbieranych nakrętek, zdobyła klasa 2c. Dziękujemy wszystkim pozostałym klasom, które zaangażowały się w akcję pomocy dla dziesięcioletniego Kacperka chorego na mózgowe porażenie dziecięce, encefalopatię i małogłowie.

Klasie 2c dziękujemy również za zaangażowanie w transport zakrętek do siedziby oddziału PCK w Piotrkowie Tryb.

Niech zbieranie plastikowych zakrętek stanie się Waszym hobby również podczas nadchodzącego lata, abyście w kolejnej już jesiennej akcji zdołali odnieść sukces.

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ