Dnia 28 czerwca, o godzinie 9:30, w auli ,,Chrobrego" zebrali się wszyscy uczniowie klas pierwszych oraz wyróżnieni uczniowie klas drugich, aby wspólnie, uroczyście zakończyć miniony rok szkolny 2012/2013. Po odśpiewaniu hymnu szkolnego przez chór oraz kilku życzliwych słowach przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Olgi Ostromeckiej, dyrektor szkoły Henryk Michalski podsumował miniony rok, podkreślając sukcesy uczniów i motywując do kolejnych. Następnie pan dyrektor wraz z wicedyrektorem Konradem Chęcińskim oraz wychowawcami klas, przeszli do rozdania nagród za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie, stuprocentową frekwencję oraz sukcesy osiągnięte w zawodach sportowych i konkursach. Po nagrodzeniu podopiecznych za ich ciężką pracę włożoną w naukę oraz pracę na rzecz szkoły w minionym roku szkolnym uczniowie rozeszli się do klas, aby otrzymać świadectwa i pożegnać się z nauczycielami, z którymi zobaczą się dopiero za dwa miesiące.

Ferie letnie zostały rozpoczęte!

Miejmy nadzieję, że będą one gorące, a do szkoły wrócimy z głową pełną miłych wspomnień i rzecz oczywista...z wielką siłą, energią i radością powitamy kolejne wyzwania w nowym roku szkolnym.

Zatem...Chrobrzacy!!! Do zobaczenia za dwa miesiące :)

Paula Zagajewska
Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ