Drugą turę wyborów wygrał uczeń klasy 2d, Adam Dubiel, uzyskując 223 głosy. Jego kontrkandydat, uczeń klasy 2b, Karol Pąperski, który zapewne zostanie Wiceprzewodniczącym SU, uzyskał niewiele mniej, bo 208 głosów.

W dzisiejszych wyborach frekwencja uczniów wyniosła nieco mniej niż poprzednio, bo 65%, ale za to wzrosła aktywność w wyborach naszych nauczycieli.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za dokonanie wyboru i mamy głęboką nadzieję, że Adam sprosta Waszym oczekiwaniom, uwzględniając statut naszej szkoły.
Dziękujemy także za ogromną pracę Komisji Wyborczej, czyli uczniom klasy 3d:
Adzie Gumiennej, Angelice Słodkiej, Michalinie Lipińskiej, Michaeli Krawiec, Karolinie Smudze, Ninie Nabiałczyk, Martynie Ruszkiewicz oraz Kordianowi Wojtani.

A już jutro, 10.10 2013r. (czwartek), na 6 godzinie lekcyjnej, zapraszamy przedstawicieli wszystkich klas na zebranie SU. Na zebraniu będziemy gościć Pana Dyrektora Henryka Michalskiego, który uroczyście podziękuje za pracę Oldze Ostromeckiej i grupie zarządzającej SU w roku szkolnym 2012/2013, jak również przywita nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego...Adama Dubiela!!! Na jutrzejszym zebraniu, pod przewodnictwem Adama Dubiela, przedstawiciele klas pierwszych i drugich, dokonają wyboru nowego zarządu SU, jak też wpiszą się do sekcji SU.

Zapraszamy wszystkich uczniów ILO do aktywnego tworzenia samorządności szkolnej w roku szkolnym 2013/2014.

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ