We wtorek, 15 października 2013r., odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego, podczas którego pan dyrektor Henryk Michalski, wraz z opiekunkami SU, panią Agnieszką Maszczyk i panią Eweliną Szamburską, uroczyście podziękowali za dotychczasowe zaangażowanie w tworzenie samorządności uczniowskiej tegorocznym maturzystom, a w szczególności Oldze Ostromeckiej, Bartkowi Mrówczyńskiemu, Marlenie Krawętek, Adzie Gumiennej, Kornelowi Fladze oraz Jakubowi Ruszkiewiczowi.

Następnie powitaliśmy nowego przewodniczącego SU Adama Dubiela, ucznia klasy IId, jego zastępców - Karola Pąperskiego, ucznia klasy IIb, Mateusza Maksalona, ucznia klasy IIa, Jakuba Podgajnika, ucznia klasy If, jak również skarbnika – Patrycję Brynkiewicz, uczennicę klasy Ia oraz sekretarza – Aleksandrę Filipek, uczennicę klasy IId.

Podczas zebrania uczniowie chętni do działań na rzecz SU w nowym roku szkolnym, zapisali się do następujących sekcji SU:

    1. sekcja artystyczno-kulturalna: przewodniczący Mateusz Maksalon

Izabela Adamek, Paulina Kobylińska, Magda Sień, Marta Drozd, Paulina Adaszek, Dominik Mironiuk, Ania Łukaszewska, Joanna Świątek, Marta Korczak-Ziółkowska, Ada Nabiałczyk, Paulina Kwapińska, Tomek Siejka, Dominika Grudzień, Kalina Kwaśniak, Angelika Stępień, Ola Karolińska, Karolina Sobieraj, Aleksandra Sochar, Paulina Zagajewska, Aleksandra Hyska, Michalina Olczyk, Aleksandra Hoffman, Ada Budzisz, Agnieszka Kulbat, Klaudia Olejnik, Rutkowska Maria, Malwina Skura, Łukasz Filipczak, Karolina Gawin, Edyta Zawisza, Wanda Kong.

    2. sekcja radiowęzła: przewodniczący Adam Dubiel

Igor Nowakowski, Małgosia Kosela, Marcin Tumulski, Kacper Sudra, Patryk Filipczak, Jakub Grzędowski, Ola Hyska, Ola Sochar, Karolina Sobieraj, Olgierd Bąkowicz, Ola Karolińska, Angelika Stępień

    3. sekcja internetowa: przewodniczący Karol Pąperski

Agnieszka Ciupińska, Ola Marzec, Iga Michalczyk, Maria Rutkowska, Klaudia Lachowska, Monika Kosińska, Marta Michalak, Ola Stankiewicz, Filip Cieciura, Łukasz Filipczak,

    4. sekcja porządkowa: przewodniczący Jakub Podgajnik

Jan Komorowski, Mikołaj Gędek. Paulina Ciuba, Klaudia Kobyłecka, Michał Gos, Kamil Poborski, Kasia Łągiewska, Patrycja Andrews, Ola Cholewa, Daria WęgrzynowskaAdam Dubiel przedstawił nam również plan działania SU w roku szkolnym 2013/2014 m.in. propozycje dotyczące wzajemnej współpracy pomiędzy SU, a Gronem Pedagogicznym oraz działalności szkolnej i pozaszkolnej Samorządu Uczniowskiego.

Pierwszą podjętą inicjatywą Adama i jego zarządu ma być akcja zachęcająca do zmiany obuwia w szkole. Mamy nadzieję, że podobnie jak w zeszłym roku, zakończy się ona sukcesem.

Powodzenia!!!

Aleksandra Marzec

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ