W bieżącym roku szkolnym sekcja radiowęzła, zorganizowała się w mniejsze grupy, które zobowiązały się zadbać o miłą atmosferę podczas przerw. W tabeli przedstawiamy organizację działania radiowęzła.

Cała społeczność szkolna liczy na to, że muzyka o odpowiednim poziomie natężenia dźwięku w tym roku...ukoi nasze zmysły :)

 

Aleksandra Karolińska

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ