Dnia 25 kwietnia 2014 roku, odbyło się uroczyste zakończenie edukacji przez uczniów klas III w naszym Liceum Ogólnokształcącym, im. Bolesława Chrobrego. Są oni teraz absolwentami „Chrobrego” .

Uroczystość rozpoczęła się w auli I-go Liceum Ogólnokształcącego o godzinie 10:00. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, nastąpiło odśpiewanie hymnu. W pierwszej kolejności przemówienie wygłosił przewodniczący Rady Rodziców. Następnie głos zabrał dyrektor Henryk Michalski, który wspominał o trzech latach pobytu tegorocznych maturzystów w naszej szkole. Powoływał również wyniki ubiegłych matur i rozdał nagrody zasłużonym uczniom.

Po części oficjalnej, nastapiła część artystyczna, wykonana przez uczniów klas III. Po koncercie, Pan dyrektor Henryk Michalski przeprowadził wykład na temat procedur maturalnych, po czym uczniowie rozeszli się do klas, a tam już od swoich wychowawców otrzymali świadectwa ukończenia liceum.

Przed rozpoczęciem długiej majówki pożegnaliśmy rocznik '95' w naszej szkole. Od teraz korytarze będą puste i ciche... Wszystko zostanie na głowie drugoklasistów, których zadaniem będzie trzymanie ręki nad całą szkołą, a już we wrześniu przywitanie pierwszaków.

Maturzystom życzymy zadowalających wyników z egzaminu dojrzałości, dostania się na wymarzone studia oraz najlepszych, bo przecież najdłuższych wakacji w życiu.

Powodzenia!!!

Iga Michalczyk, Klaudia Lachowska

fot. Paulina Adaszek

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ