Wybory do samorządu uczniowskiego nadchodzą wielkimi krokami. W związku z tym zachęcamy uczniów klas drugich i pierwszych do składania swoich kandydatur na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego I-go Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2014/15.
Przypominamy, że:
- kandydatem może zostać uczeń naszego liceum z klasy pierwszej lub drugiej,
- kandydat zobowiązany jest dostarczyć do p. Agnieszki Maszczyk (sala 26) listę z podpisami popierającymi jego kandydaturę; lista powinna zawierać co najmniej:
-55 podpisów uczniów wraz z numerami ich legitymacji,
-15 podpisów od nauczycieli,
-1 podpis od dyrekcji.

Listę należy dostarczyć do południa, 23 września (wtorek). Od tego momentu rozpoczyna się kampania wyborcza. Dnia 1 października odbędzie się debata wyborcza, a od chwili jej zakończenia zaczyna się cisza wyborcza. Wybory ogólnoszkolne zostaną przeprowadzone 3 października od 8:00 do 14:25.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ