W dniu 31.10. 2014r. odbędzie się szkolne halloween – pod hasłem „przebrany niepytany”. Osoby, które się przebiorą, nie będą tego dnia odpytywane oraz nie będą pisać niezapowiedzianych kartkówek. Wszystkich jednak obowiązuje praca domowa i klasówki/kartkówki wcześniej zapowiedziane przez nauczycieli.

Każda klasa jest proszona o przyniesienie w piątek przed drugą godziną lekcyjną jednego znicza do sekretariatu. Znicze zostaną wykorzystane do uczczenia pamięci osób upamiętnionych na tablicach wmurowanych w ściany szkoły, tak jak miało to miejsce w zeszłym roku.

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ