Wszelkie produkty potrzebne Pani Agnieszce i Jej dzieciom proszę przynosić do mnie (Anna Magiera), sali nr 6 lub pudła przed sekretariatem :) Jak wspaniale, że możemy uszczęśliwić 7 kolejnych osób.

Więcej informacji w pliku: podsumowanie_wyboru_rodziny2.pdf

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ