Dnia 24 kwietnia 2015 roku, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego przez uczniów klas III.

Uroczystość rozpoczęła się w auli I-go Liceum Ogólnokształcącego o godzinie 10:00. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, nastąpiło odśpiewanie hymnu. W pierwszej kolejności przemówienie wygłosił przewodniczący Rady Rodziców. Następnie głos zabrał dyrektor Henryk Michalski, który wspominał o trzech latach pobytu tegorocznych maturzystów w naszej szkole. Przypomniał również wyniki ubiegłych matur, rozdał nagrody zasłużonym uczniom, a także omówił procedury maturalne. Następnie uczniowie rozeszli się do klas, a tam już od swoich wychowawców otrzymali świadectwa ukończenia liceum.

Przed rozpoczęciem długiej majówki pożegnaliśmy rocznik '96 w naszej szkole. Od teraz korytarze będą puste i ciche. Wszystko zostanie na głowie drugoklasistów, których zadaniem będzie trzymanie pieczy nad całą szkołą.

Maturzystom życzymy zadowalających wyników z egzaminu dojrzałości, dostania się na wymarzone studia oraz najlepszych wakacji w życiu.

Powodzenia! :)

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ