Wybory do samorządu uczniowskiego zbliżają się wielkimi krokami. W związku z tym zachęcamy uczniów klas pierwszych i drugich do składania swoich kandydatur na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego I-go Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego na rok szkolny 2015/16.
Przypominamy, że:
- kandydatem może zostać uczeń naszej szkoły z klasy pierwszej lub drugiej,
- kandydat zobowiązany jest dostarczyć do p. Piotra Grelowskiego listę z podpisami osób, które popierają jego kandydaturę.

Lista powinna zawierać co najmniej:
-55 podpisów uczniów wraz z numerami ich legitymacji,
-15 podpisów nauczycieli,
-1 podpis dyrekcji.

Listę należy dostarczyć do dnia 2 października 2015 r. ( piątek ). Od momentu złożenia poprawnie wypełnionego druku kandydat może rozpoczynać kampanię wyborczą. Wybory ogólnoszkolne zostaną przeprowadzone 9 października w godzinach 8.00 – 13.20.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!

 

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ