Zapraszam do udziału ludzi o dobrych sercach

(a jest takich tutaj wielu :)).

Spotkanie organizacyjne z przewodniczącymi klas: 17.11.2015, 5 godzina lekcyjna w auli

Wybór rodziny: 23.11.2015

Finał szkolny: 11.12.2015

Finał ogólnopolski: 12-13.12.2015

 

Anna Magiera

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ