28 kwietnia 2017 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 przez uczniów klas trzecich.

Uroczystość rozpoczęła się w auli Naszej Szkoły o godz. 10.00. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły nastąpiło odśpiewanie hymnu I LO, oraz mini koncert chóru pod kierunkiem Pana Profesora Artura Łągwy i Olka Rycerza. W dalszej kolejności głos zabrali Panowie Dyrektorzy: Henryk Michalski i Konrad Chęciński. Następnie Pan Dyrektor Michalski przypomniał trzy lata pobytu w szkole tegorocznych maturzystów, rozdał nagrody wyróżniającym się uczniom, oraz omówił procedury maturalne.

Po oficjalnym zakończeniu absolwenci rozeszli się do swoich sal, a wychowawcy rozdali im świadectwa ukończenia I-ego Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim.

Maturzystom życzymy świetnych wyników z egzaminu dojrzałości, dostania się na wymarzone studia oraz najlepszych wakacji w życiu.

WSZYSTKIEGO DOBREGO KOCHANI!!! POWODZENIA! :)
Don’t worry, be happy!!!

Samorząd Uczniowski

 

 

 

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ