!!! UWAGA !!! CHĘTNI NA STANOWISKO

PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

!!! ZGŁASZAJCIE SIĘ !!!

Terminarz wyborczy:

2 października (poniedziałek) 2017 roku godzina 12:25 - ostateczny termin zgłaszania swoich kandydatur przez uczniów klas drugich do Opiekuna Samorządu Uczniowskiego Pana Piotra Grelowskiego. Lista powinna zawierać: imię i nazwisko kandydata, klasę oraz podpisy osób, które popierają daną osobę w liczbie - 1 podpis Pana Dyrektora lub Wicedyrektora, 15 podpisów nauczycieli i 50 podpisów uczniów wraz z numerem legitymacji szkolnej.

2 października 2017 roku - początek kampanii wyborczej

9 października 2017 roku - debata przedwyborcza kandydatów

10 października (wtorek) 2017 roku - wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego I LO

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ