9 października 2017 roku w auli I LO odbyła się debata kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Do walki o to stanowisko stanęły: Julia Kafar z klasy 2F i Agata Tłoczek z klasy 2A.

Debatę rozpoczął absolwent Chrobrego, student II roku Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, Jakub Podgajnik, całość zaś poprowadził Przewodniczący SU Adam Fijałkowski. W pierwszej części kandydatki odpowiadały na pytania przygotowane przez ustępujący samorząd. W drugiej same sobie zadawały pytania o charakter pracy SU. Ostatnia część debaty należała do licznie zgromadzonej publiczności, która to wzięła dziewczyny w krzyżowy ogień pytań. Która z nich wyszła z tej walki obronną ręką??? Jutrzejsze wybory dadzą nam na to pytanie odpowiedź.

Samorząd Uczniowski

 

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ