JULIA KAFAR

NOWĄ

PRZEWODNICZĄCĄ

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO!!!

We wtorek, 10 października 2017 roku, odbyły się w naszej szkole wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Komisja wyborcza w składzie: przewodniczący - Adam Fijałkowski oraz członkowie - Weronika Milczarek, Ola Łysik, Anna Kopeć, Maciej Danielewicz i Piotr Fijołek, kilkakrotnie przeliczyła oddane głosy i ogłosiła wyniki, które prezentujemy poniżej:

głosów ważnych oddano - 372

Kafar Julia - 191

Tłoczek Agata - 181

Gratulujemy Julii i życzymy wielu znakomitych pomysłów, które przy udziale jej sztabu wyborczego oraz Agaty, będziemy razem realizowali w bieżącym roku szkolnym!

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ