7 czerwca 2018 roku odbył się uroczysty apel poświęcony Generałowi Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu z okazji dwusetnej rocznicy jego śmierci. J. H. Dąbrowski był wielkim patriotą, dowódcą w Armii Księstwa Warszawskiego, a nade wszystko twórcą Legionów Polskich we Włoszech.

W trakcie apelu Chór I Liceum, pod kierunkiem Aleksandra Rycerza, zaśpiewał Pieśń Legionów Polskich we Włoszech pt.: „Jeszcze Polska nie umarła…” oraz jej współczesną wersję, czyli „Mazurka Dąbrowskiego”, który to utwór jest hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie uczennice klasy 2f przedstawiły życie i działalność Generała, oraz zaprezentowały pokaz slajdów dotyczący Jana Henryka Dąbrowskiego.

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ