W dniach 6-17 października 2021 roku odbyły się zawody 13 edycji Międzynarodowego Turnieju Młodych Matematyków (International Tournament of Young Mathematicians).
Z powodu trwającej pandemii konkurs był przeprowadzony zdalnie.

W ITYM 2021 Polskę reprezentowały dwie drużyny, których składy zostały ustalone m.in. na podstawie wyników IV Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego.
W ten sposób do zespołu pn. "Team Poland 1" zakwalifikowani zostali uczniowie naszego liceum, Bartosz Głowacki i Mateusz Pałucki, a ponadto w jego składzie znaleźli się trzej uczniowie XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie:  Marek Zbysiński, Marcel Chwiałkowski oraz Artur Wojtuszkiewicz. Opiekunem zespołu z ramienia Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego był Nikolay Sheshko.

Po rozegraniu rundy eliminacyjnej ITYM 2021 okazało się, że drużyna Team Poland 1 zakwalifikowała się do tzw. małego finału, w którym zajęła drugie miejsce, zdobywając w ten sposób srebrny medal.

Główną nagrodę, Grand First Prize ITYM 2021 oraz złoty medal zdobyła drużyna Team Poland 2,  w składzie: Bartłomiej Bychawski, Łukasz Orski (obaj: Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej), Piotr Kuc (z I Akademickie LO w Kielcach), Kosma Kasprzak i Radosław Żak (obaj V LO w Krakowie), która startowała pod opieką dra Bartosza Sobolewskiego.
Indywidualną nagrodę za najlepszą prezentację zdobył Radosław Żak.

Informacje o turnieju.
International Tournament of Young Mathematicians jest wspierany przez Wydziały Matematyki wiodących uniwersytetów europejskich, a jego formuła umożliwia współpracę między profesjonalnymi naukowcami a młodzieżą. Jest to drużynowy konkurs dla uczniów szkół średnich z całego świata. Każdy zgłoszony zespół składa się z 4 do 6 uczniów, których prace koordynują liderzy, reperezentujący instytucję naukową (zazwyczaj jest to Wydział Matematyki wyższej uczelni współpracującej z ITYM).
Głównym celem Turnieju jest pobudzenie zainteresowania matematyką i jej zastosowaniami, rozwijanie naukowego myślenia, umiejętności komunikacyjnych i pracy zespołowej.
Zadania ITYM są publikowane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem i zawierają problemy zaproponowane przez Komisję Zadaniową. Są to zazwyczaj problemy badawcze na poziomie matematyki wyższej, wśród których proponowane są również problemy otwarte, dające możliwość włączenia się zawodników w badania naukowe.
Wszystkie informacje dotyczące Turnieju ogłaszane są na stronie
https://www.itym.org/
Zadania z edycji ITYM 2021 dostępne są pod adresem
https://www.itym.org/problems#updates

Uczniowie biorący udział w zawodach ITYM rozwiązują quiz, czyli pisemny test trwający 2,5 godziny. Jego celem jest sprawdzenie poziomu zrozumienia problemów zgłoszonych do ITYM przez przez każdego z uczestników, a także sprawdzenie kompetencji w tych działach matematyki, w których należało znaleźć narzędzia do rozwiązania zadań.
Podczas rund eliminacyjnych i rozgrywki finałowej, prowadzonych w formie debaty badawczej, drużyny wcielają się w cztery role:
- REPORTER: przedstawia główne pomysły i wyniki uzyskane podczas rozwiązywania problemu,
- ANTAGONISTA: analizuje rozwiązanie Reportera i wskazuje na nieścisłości i błędy w artykule lub w prezentacji,
- RECENZENT: ocenia zarówno jakoś materiału przedstawionego przez Reportera, jak i pracę Antagonisty,
- OBSERWATOR: zgłasza uwagi wyłącznie wtedy, gdy zauważy istotne fakty, które pominęli wszyscy inni uczestnicy debaty.

Pomysł na organizację Międzynarodowego Turnieju Młodych Matematyków narodził się w 2009 roku we Francji. Po raz pierwszy zawody zostały zorganizowane przez doktora Davida Zmiaikou, ówcześnie studenta Uniwersytetu Paris-Sud, którego wspierali m.in. Barys Zadvorny (Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk), Martin Andler (Université de Versailles, Saint-Quentin, Francja), Bernardo da Costa (Instituto de Matemática, Rio de Janeiro, Brazylia), Samuel Lelièvre (Université Paris-Sud, Université Paris-Saclay, Francja) i François Lo Jacomo (członek zarządu francuskiego stowarzyszenia matematycznego Animath).
Do tej pory w turnieju brało udział ponad dwa tysiące uczniów, nauczycieli i naukowców z 20 krajów z całego świata.

Notatkę o sukcesie polskich uczniów w ITYM 2021 można znaleźć na stronie
 https://matinf.uj.edu.pl/pl_PL/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_SaA7HRzna0dW/41633/149076969

Problems-ITYM2021.pdf

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ