23 września 2016 roku o godz. 9.00 w Kościele O. O. Jezuitów została odprawiona Msza św. w intencji społeczności I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego. W uroczystości wzięła udział Dyrekcja I Liceum, nauczyciele, a także uczniowie naszej szkoły. Na mszę przybyło również liczne grono nauczycieli emerytów, absolwentów Chrobrego, oraz rodziców uczniów I LO.

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ