Sługa Boży Jan Paweł II w refleksji Maturzystów

I LO im. Bolesława Chrobrego

 

Papież nade wszystko cenił człowieka. Doceniał piękno duszy ludzkiej bez względu na przekonania. Głosił miłość i prawdę: „Człowiek jest powołany do tego, aby był z prawdy, – aby żył w prawdzie”.

Po śmierci Papieża świat stanął w miejscu. W oczach wielu ludzi widać było łzy…, bo on kochał każdego człowieka…

Michał Dura

 

Jan Paweł II charakteryzował się ewangelicznym optymizmem oraz wiarą w człowieka. Tym, którzy byli sfrustrowani, ukazywał wizję Kościoła, która czerpie z Eucharystii. Pesymistą przypominał, że tajemnice związane z światłem są tak samo realne jak mrok i cierpienie. Zniechęconym życiem pokazywał wzorzec dążenia do świętości, a tym, którzy twierdzili, że nie da się tu nic zrobić, dodawał zapału.

Sandra Maciejek

 

Z początku, gdy przeczytałam, o czym napisać, pomyślałam, że to żaden problem, przecież tyle jest wspomnień związanych z Janem Pawłem II – przecież tyle o nim wiemy. Po chwili uświadomiłam sobie, że to o wiele trudniejsze zadanie niż się spodziewałam. Trudno jest opisać słowami tak wielkiego człowieka i przekazać uczucia, przypominając sobie jego ścieżkę życia. (…) Młodzi szukają kogoś wyjątkowego … Na szczęście w czasie mojego dorastania miałam okazję zetknąć się ze słowami papieża… zawsze odnosił się do młodych ludzi z ogromnym ciepłem i sympatią. A co najważniejsze, wierzył w nas i przypominał: „nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie drzwi Chrystusowi!” Jest to odwaga, by otworzyć się na Chrystusa … a słowa pomagają przetrwać trudne chwile zwątpienia …

Maria Derendarz

 

BŁOGOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II, KTÓRY POZOSTAŁ CZŁOWIEKIEM

(…) ważnym człowiekiem na jego drodze był kardynał Stefan Wyszyński. Pokazał on drogę, po której razem podążali. Mogli liczyć na swoje wsparcie i pomoc w trudnych chwilach.

Papież „Zaraził ludzi miłością”. To trafne słowa, które pokazują wartość dokonanych zmian. Pozwolił ludziom stać się lepszymi dzięki głoszonym i realizowanym wartościom.

My młodzi, znajdujący się na tej nowej trudnej drodze, dlatego spróbujmy się nie zagubić, bo co powiemy Papieżowi, kiedy znowu spotkamy się …

Małgorzata Kisiel

 

Przyjaźń z Bogiem była oparta na prawdzie, szczerości, zaufaniu i przebaczeniu. Wiara pozwalała przetrwać trudne chwile. Dzięki niej mógł przemierzyć najtrudniejsze ścieżki naszej egzystencji. Zaufał Bogu ponad wszystko.

Jan Paweł II był niezwykłym człowiekiem. Ten zawsze uśmiechnięty, przyjazny człowiek o wielkiej wierze „zmuszał” ludzi całego świata do refleksji nad własnym człowieczeństwem, Aswą mądrością zmieniał świat… mówił, że młodzi są jego nadzieją, nadzieją Kościoła i świata. Kochał dzieci. Zwracał uwagę na niesłusznie cierpiące i zmuszane do ciężkiej pracy. W 1994 roku napisał piękny list do dzieci pełen ciepłych słów i o tym, jak kiedyś sam był dzieckiem… ze wzruszeniem wspominamy jego zabawy z dziećmi, śmieszne sformułowania i miny. Był człowiekiem z niesamowitym poczuciem humoru i charyzmą.

Kasia Milczarek

 

Powstań, ty, który już straciłeś nadzieję. Powstań, ty, który cierpisz. Powstań, ponieważ Chrystus objawił ci swoją miłość i przechowuje dla ciebie nieoczekiwaną możliwość realizacji.     Jan Paweł II

Rzeczy materialne wydają się najważniejsze. Jednak wszyscy znamy człowieka, który miał całkowicie odmienne podejście do życia z Bogiem, do miłości, jaką Go darzył i którą przelewał na innych ludzi. Papież Polak, człowiek godny naśladowania, kochający i uczący kochać.

Natalia Gąciorek

 

Bóg nie był dla niego fikcyjną postacią… był Przyjacielem, który kocha i przebacza. Papież do końca – całym swym życiem służył Bogu i nie bał się śmierci, ponieważ przez całe życie czynił dobro. … Duchem jest wciąż z nami, radosny i uśmiechnięty, dający nadzieję i wiarę do głoszenia Ewangelii poprzez słowa, a przede wszystkim czyny.

Olga Połońska

 

Jezus Chrystus był w centrum jego życia. W Bogu odnajdywał ciszę. Był najwierniejszym ambasadorem Królestwa Bożego na ziemi… swoją prostotą onieśmielał najmożniejszych tego świata. Zakochał się w Bogu i tak pozostało do końca…

Iga Piątek

 

Miał dla nas ciepłe słowo otuchy i nadziei. Wszystko zawierzył Maryi „Totus Tuus” - Cały Twój… pokazał jak żyć i umierać. Swoim przykładem nauczał, w jaki sposób przezwyciężać słabości i nosić zadane cierpienie…

Kasia Sosnowska

 

Jan Paweł II nie tylko kochał człowieka, ale też sam przez ludzi obdarzony był miłością i szacunkiem. Pokazaliśmy to w czasie jego choroby i ostatniej drogi… nie tylko katolicy modlili się w godzinie odejścia papieża. Byli wdzięczni za znak pokoju i tolerancję, za miłość i dobro. W ostatnich słowach dziękował: „szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie, i za to wam dziękuję”.

Justyna Kacperczyk

 

Żył jak my wszyscy. Całe jego życie targane było emocjami. Wybrał jednak Boga i tak jak Boga ukochał swoją Ojczyznę – Polskę. My, Polacy jesteśmy wdzięczni papieżowi za to, że wspierał nas modlitwą, mądrością i życzliwością.

Dawid Król

 

Głosił, że życie jest nieustającą drogą do Miłości i do serca drugiego człowieka…, gdy wyrzekniemy się nienawiści, znikną granice między człowiekiem a człowiekiem, między religią a religią… Wlewał nadzieję w obolałe bólem serca. Przypominał: kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. (1J 4,8)

Ola Krasoń

 

Dokonywał rzeczy niezwykle trudnych… nauczył młodzież tulić się do Boga, do Ojca Miłosierdzia… nauczał przebaczać. To on pierwszy wyciągnął rękę do swojego zamachowcy, a także modlił się za niego. Przebaczenie nieprzyjaciołom jest decydującą próbą oraz przekonującym świadectwem radykalizmu chrześcijańskiej miłości. Jego niegasnąca miłość rozlała się po całej ziemi.

Martina Woźniak

 

Jest 18 maja 1920 roku marszałek Piłsudzki tłumnie witany wraca do Warszawy. Tego samego dnia przy cichym odgłosie nabożeństwa w pobliskim kościele w Wadowicach na świat przychodzi chłopiec Karol Józef Wojtyła… Nic nie zapowiadało, iż wiele lat później zostanie powołany na Stolicę piotrową, jako Papież Narodów.

Toczył walkę z możliwościami swojego organizmu… dumnie nosił krzyż swego cierpienia. Ukazywał, że nawet choroba może być darem i przyczyną zmiany na lepsze. Niósł pokój i wybaczenie.

Papież był szczególnym patriotą i szedł droga umiłowania Ojczyzny… Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym pokoleniom wspólne dobro, ojczyznę – pisał Jan Paweł II.

Małgorzata Kopeć

 

Powinniśmy tak samo jak on przebaczać ludziom, gdyż kiedyś i my możemy potrzebować przebaczenia. To trudne, ale możliwe dzięki wierze… wtedy życie staje się prostsze.

Sara Gronowska

 

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ