13 grudnia 2012r. w budynku Biblioteki Pedagogicznej odbyło się spotkanie pod nazwą Wpleceni w wielokulturowość, dotyczące obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w religiach chrześcijańskich. Wydarzeniu przewodzili prelegenci: ks. dr Ireneusz Bochyński (duszpasterz akademicki i rektor kościoła Panien Dominikanek), ks. prot. Jan Jakimiuk (z cerkwi Wszystkich Świętych w Piotrkowie Tryb.) i Halina Gancke (ewangeliczka). Wśród słuchaczy znaleźli się oczywiście (za sprawą naszego polonisty p. Adama Grelowskiego :) uczniowie naszego liceum w osobach Dominiki Miszteli, Kacpra Rogali i Krzysztofa Cieślika z klasy Ie.

Zaproszeni goście opowiedzieli o podobieństwach i różnicach w zwyczajach świątecznych, o zmianach tychże tradycji na przestrzeni wieków, a także o samych wyznaniach, z podkreśleniem przybycia ich przedstawicieli do Piotrkowa Tryb. i obecnego funkcjonowania w mieście. Można było zarówno dowiedzieć się, dlaczego prawosławni obchodzą święta później i dłużej oraz jakie znaczenie mają dla nich kolędy i ikona bożonarodzeniowa, jak również o tym, kto u ewangelików ubiera choinkę i co jedzą oni przy wigilijnej uczcie. Ksiądz katolicki przedstawił też tradycje staropolskie, które powoli odchodzą w zapomnienie, na przykład ustawianie w gospodarstwach snopów zboża w celu zapewnienia obfitości plonów w roku następnym. Uczestników spotkania szczególnie zainteresowały elementy interpretowane odmiennie przez poszczególne wyznania np. post (prawosławni przez cały dzień aż do wieczerzy często niczego nie jedzą ani nie piją, ewangelicy natomiast nie poszczą wcale), łamanie się opłatkiem (protestanci z czasem przejęli ten zwyczaj; w obrządku wschodnim funkcję opłatka pełni prosfora), pasterka (u prawosławnych liturgia trwa długo, około trzech godzin, a zaczyna się niekiedy nawet o drugiej w nocy; ewangelicy często proponują godzinę siedemnastą). Wspólna dla religii chrześcijańskich jest idea spędzania świąt w gronie rodziny, a także obecność drzewka bożonarodzeniowego.

Całe spotkanie odbyło się w atmosferze wzajemnego poszanowania, można było też zaspokoić ciekawość poprzez swobodne zadawanie gościom pytań. Po wydarzeniu nasuwa się myśl, że pomimo różnic w obchodzeniu Bożego Narodzenia, sens Świąt pozostaje ten sam i należy o nim pamiętać......

Dominika Misztela

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ